Bình chứa khí 3m³

Liên hệ báo giá

Bình chứa khí 3m³ hay bình tích áp 3m3 là bình chứa khí có kích thước tầm trung, bình dung lượng này có thể sử dụng cho nhiều loại máy như 37kW hay 45kW hoặc 55, 75kW sử dụng nhiều. Bình chứa khí thông thường lớn hơn một chút sẽ tốt hơn , ổn định hơn