Bình chứa khí 2m³

Liên hệ báo giá

Bình chứa khí 2m³ hay bình tích áp 2m³ là bình tầm trung, thường được sử dụng cho hệ thống khí nén 22kW hoặc 37kW. Đây cũng là loại bình tích áp phổ biến, được sử dụng rộng rãi vì rất nhiều người không hiểu họ sử dụng máy 55kW hoặc 75kW vẫn sử dụng bình chứa khí 2m³. Thực ra vẫn được, đủ nhưng với máy 55kW hoặc 75kW thì dùng bình chứa khí 3m³ thì tốt hơn.